dijous, 11 de novembre de 2010

Decret de la direcció dels centres públics i del personal directiu

Referència: DOGC núm. 5753 - 11/11/2010
Departament: Educació
DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. (Pàg. 82840)