dimarts, 30 de novembre de 2010

Proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3784/2010, de 17 de novembre, per la qual es convoquen proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats. (Pàg. 87126)