dimecres, 24 de novembre de 2010

Modificació del qüestionari d’avaluació de les accions formatives

Referència: DOGC núm. 5762 - 24/11/2010
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/3713/2010, de 8 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre, per la qual es publica el qüestionari d’avaluació de la qualitat de les accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. (Pàg. 85936)