divendres, 26 de novembre de 2010

Instruccions i requisits per impartir la doble titulació de batxiller i de baccalauréat

Referència: DOGC núm. 5763 - 25/11/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3741/2010, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat. (Pàg. 86158)